Onderwijskundig onderzoek 

Ik heb ervaring met zowel het voorbereiden en uitvoeren van onderzoek als met het schrijven van onderzoeksverslagen en artikelen. De onderwerpen kunnen liggen op het terrein van onderwijskunde en  kunsteducatie (met name muziek en dans).

Hierbij kan ik werken voor verschillende soorten organisaties en instellingen, zoals:

  • Het primair en voortgezet onderwijs
  • Het MBO en HBO (bijvoorbeeld Pabo en kunstopleidingen)
  • Besturen/organisatie van muziek-en/of dansscholen en centra voor de kunsten
  • ICC netwerk van trainers
  • Leergemeenschap Dans
  • Expertisecentra voor kunst en cultuur
  • Beleidsmakers en vakverenigingen voor kunst en cultuur

Scriptiebegeleiding 

Het begeleiden van studenten sociale of culturele studies bij het voorbereiden en uitvoeren van hun onderzoek en het schrijven van scripties en werkstukken. Dat kunnen beginnende  Bachelor studenten zijn of studenten die een eindscriptie schrijven voor hun Master.

Schrijven van beleidsteksten

Voor binnen- en buitenschools kunstonderwijs schrijf ik beleidsteksten en jaarverslagen. 

Subsidieaanvragen

Ik help culturele en onderwijskundige organisaties bij het doen van subsidieaanvragen voor hun projecten. Hierbij kan ik organisaties adviseren of de volledige subsidieaanvraag verzorgen. 

Gastspreker

Ik ben beschikbaar als gastspreker tijdens studiedagen, workshops, congressen, webinars etc. In mijn lezingen deel ik onderzoeksresultaten over het effect van diverse bewegingsinterventies op cognitie, executieve functies en creativiteit. Verder kan ik mijn visie geven op het effect van kunstonderwijs op het welbevinden van kinderen en jongeren in. Mogelijke doelgroepen zijn bijvoorbeeld docenten van het PO, het VO en het tertiair onderwijs, beleidsmakers in het onderwijs, beleidsmakers bij expertisecentra en kennisinstituten.

Ik sta open voor opdrachten als freelancer of op basis van een tijdelijk contract. Per opdracht maak ik een tarief op maat. Neem vrijblijvend contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken.