Carrière wending 

Naast een loopbaan als uitvoerend pianist en pianodocent raakte ik geïnteresseerd in onderwijskundige processen. Daarom ben ik onderwijskunde gaan studeren aan de Open Universiteit te Heerlen. Voor de Masterthesis onderzocht ik het effect van matig intensieve fysieke activiteiten op executieve functies bij MBO studenten. Het effect van lichaamsbeweging op neurologische processen en op cognitieve functies boeit me bijzonder. Mede door mijn studie ben ik me meer bewust geworden van het enorme belang van goed onderwijs. Daardoor ben ik me gaan interesseren in wat er nodig is om goed onderwijs te faciliteren. Over het onderwerp hield ik in oktober 2018 met veel succes een lezing bij Vrouwen Netwerk Utrecht Domstad. 

Onderzoekservaring

Sinds maart 2019 ben ik werkzaam als promovendus aan de Open Universiteit te Heerlen bij het project Phit2Learn. Ik doe onderzoek naar het effect van bewegingsinterventies op cognitieve functies en creativiteit bijMbo-studenten. Het eerste artikel over het effect van kortdurend staan op executieve functies is inmiddels geaccepteerd voor publicatie in ‘Frontiers in Psychology’. Het tweede artikel over het effect van kortdurend staan op creativiteit is ‘under review’. Het derde artikel over het effect van kortdurend stevig wandelen op cognitieve functies is bijna gereed. Het vierde artikel wordt een kwalitatieve studie naar wat Mbo-studenten en hun docenten vinden van diverse interventies om hen te laten staan in de klas. Daarna volgt een literatuur review over de effecten van diverse fysieke activiteit interventies op creativiteit.

Ik ben tussen tussen 2017 en 2021 betrokken geweest als freelance onderzoeker bij het LAB ‘De Kracht van Dans’. Ik begeleidde het onderzoeksproces dat als doel heeft het dansonderwijs binnen het Primair Onderwijs te versterken. Daarnaast begeleidde ik bachelorstudenten van de HAN Pabo en Masterstudenten Kunsteducatie van de ArtEZ te Zwolle die in het kader van hun studie bij dit LAB onderzoeksprojecten uitvoeren. In opdracht van Cultuur Oost heb ik een onderzoek uitgevoerd waarvan het verslag hier te lezen is. 

Mijn visie

Dans-, muziek- en kunstonderwijs zijn van groot belang voor leerlingen in het primair onderwijs. Ik ben van mening dat het belangrijk is dat leerlingen in het primair onderwijs regelmatig met alle kunstdisciplines in contact komen, omdat daarmee hun creativiteit wordt gestimuleerd. Dit heeft een bewezen positief effect op hun leerprestaties en hun welbevinden. Dansles heeft als voordeel dat de leerlingen intensief bewegen. Verder stimuleert een creatieve vorm van dansles de verbeelding en de creativiteit van de leerlingen, wat een belangrijk onderdeel is van hun leerontwikkeling. Bovendien blijkt uit onderzoek dat dansen een positief effect heeft op het zelfvertrouwen en het groepsproces.

Regelmatig bewegen heeft een positieve invloed heeft op de lichamelijke en geestelijke gezondheid en de cognitieve functies.